Zo ga je aan de slag met klantcontact en interactie bij je gemeente

Zo ga je aan de slag met klantcontact en interactie bij je gemeente

Zo ga je aan de slag met klantcontact en interactie bij je gemeente

In februari 2017 presenteerden we onze visie op Klantcontact en Interactie in de publicatie ‘Van buiten naar binnen, klantcontact en interactie in het publieke domein’. Hierin beschrijven Frank de Goede, David Kok en onze Ewoud de Voogd klantcontact en interactie voor gemeenten in 2025. Het boek gaat in op het speelveld anno 2017, trends en ontwikkelingen, de visie, een groeimodel, nieuwe taken en rollen en nieuwe inrichtingskeuzes.

Klantcontact & interactie met je gemeente
Verschillende gemeenten en hun vakgroepen lieten als reactie op het boek weten, behoefte te hebben aan een vertaling naar concrete routes en aanpakken. Daarop organiseerden we, samen met TopKringDienstverlening gemeenten, VDP, KING en Interregproject Like! drie werkconferenties waar in totaal bijna 60 verschillende gemeenten op af kwamen. Samen met experts uit uiteenlopende vakgebieden en in totaal ruim 100 ambtenaren spraken wij over de nabije toekomst van gemeentelijk klantcontact en interactie. De publicatie ‘Klantcontact & interactie met je gemeente’ bundelt de ervaringen en kennis van deze experts en gemeenten. Paulien Brinkman (gemeente Deventer), Jan Fraanje (VDP), Paul van Ladesteijn (KING) en onze Ewoud en Matthijs schreven de publicatie.Stel de route van je eigen gemeente samen
De uitdagingen op klantcontact en interactie zijn universeel en gelden voor alle gemeenten. Maar de ene gemeente is hier al verder mee dan de andere. De publicatie beschrijft daarom de twaalf opgaven voor gemeenten als ze van buiten naar binnen willen werken én biedt 34 bouwstenen om daar invulling aan te geven. Zo beschrijven we onder andere hoe je je klantcontact toekomstproof kan maken, hoe je aan de slag kan met nieuwe samenwerkingsvormen met de buurt en hoe je zorgt dat je medewerkers, rollen en functies volledig uitgerust zijn voor de toekomst. Met dit overzicht kan jij de route van je gemeente uitstippelen.

Hulp nodig met bijvoorbeeld het vormgeven van de route van je gemeente of bij het kiezen van de prioritaire opgaven of passende bouwstenen? Ewoud en Matthijs helpen je graag.