De AVG is voor ons allemaal belangrijk. HowAboutYou heeft hard gewerkt aan het voldoen aan de geldende regels en stelt de opgebouwde kennis graag ter beschikking aan haar klanten.

Algemene vordering gegevensbescherming

We noemen hier de belangrijkste onderdelen van onze aanpak:

  1. ons privacy statement houdt rekening met de AVG, inclusief de informatie om welke persoonsinformatie het gaat
  2. we hebben OBI4wan op verschillende punten aangepast; denk aan mogelijkheden rond wachtwoorden en het verwijderen van gegevens
  3. we hebben een reeks tips rondom het gebruik van OBI4wan: wij adviseren bijvoorbeeld om na te denken over nut en noodzaak van bepaalde grafieken voor je rapport
  4. OBI4wan heeft haar ISO 27001 certificaat gehaald en HowAboutYou verwacht dat voor de zomer van 2018 te doen. Bovendien voldoet OBI4wan al voor 96% aan de relevante eisen van de BIR/BIG/BIC/BIW en de IBI. De laatste twee eisen werken we de komende weken bij. Dat betekent dat wij een sluitende werkwijze hebben rondom informatiebeveiliging
  5. we hebben een verwerkersovereenkomst opgesteld, gebaseerd op de standaard van de VNG. We doen hierin een voorzet voor enkele aanpassingen om beter aan te sluiten op de context van online media monitoring.Heb je vragen over de AVG, stel deze gerust aan onze adviseur op het gebied van informatiebeveiliging, Matthijs Wijga.