De AVG is voor ons allemaal belangrijk. HowAboutYou heeft hard gewerkt aan het voldoen aan de geldende regels en stelt de opgebouwde kennis graag ter beschikking aan haar klanten.

Algemene verordening gegevensbescherming

We noemen hier de belangrijkste onderdelen van onze aanpak:

  1. ons privacy statement houdt rekening met de AVG, inclusief de informatie om welke persoonsinformatie het gaat
  2. we hebben OBI4wan op verschillende punten aangepast; denk aan mogelijkheden rond wachtwoorden en het verwijderen van gegevens
  3. we hebben een reeks tips rondom het gebruik van OBI4wan: wij adviseren bijvoorbeeld om na te denken over nut en noodzaak van bepaalde grafieken voor je rapport
  4. Zowel OBI4wan als HowAboutYou beschikken over een ISO 27001 certificaat. Bovendien voldoet de tool OBI4wan aan de relevante eisen van de BIR/BIG/BIC/BIW en de IBI, met één uitzondering: regelmatige aanpassing van wachtwoorden dwingen wij niet automatisch af. Dat betekent dat wij een sluitende werkwijze hebben rondom informatiebeveiliging
  5. we hebben een verwerkersovereenkomst opgesteld, gebaseerd op de standaard van de VNG. We doen hierin een voorzet voor enkele aanpassingen om beter aan te sluiten op de context van online media monitoring.Heb je vragen over de AVG, stel deze gerust aan onze adviseur op het gebied van informatiebeveiliging, Ellemijn Pinkse.