Stel je voor: jouw organisatie lanceerde onlangs een nieuw plan voor de bouw van een nieuw stadhuis, scheiding van afval of een ander gevoelig thema. Als een bestuurder tijdens een bijeenkomst ook nog eens een ongelukkige uitspraak doet, is het hek van de dam. Wat adviseer jij op zo’n moment je bestuurder?

Issuemanagement: wat is het?

Onze methode voor issuemanagement geeft je grip op de beeldvorming over alles wat de organisatie wil, zegt en doet. De methode baseert zich op online meningen en berichten, maar ook printmedia en radio en televisie zijn via de online media monitor handig te volgen. Hierbij maken we onderscheid tussen drie niveaus van beeldvorming: media-, opiniemakers- en bevolkingsbeeld. Met issuemanagement zie je wat er echt speelt en hoe groot een issue is. Wij leren je te analyseren wanneer iets een issue is of wordt en hoe je de verschillende beelden zichtbaar maakt. Daarnaast leren we overtuigend te adviseren.

Begin vandaag nog met analyseren

Bij een analyse leren wij jou te herkennen, analyseren en te adviseren. Er zijn vele verschillende soorten analyses te onderscheiden. Bij welke kunnen wij jou helpen?

issueanalyse
hoe groot is de kritiek op een controversiële maatregel nu echt? wie geven steun en kritiek in verschillende ringen van invloed en wat kun je ermee?
impactanalyse
hoe landen woordvoeringslijnen en kernboodschappen? wat kan de afdeling communicatie samen met de organisatie hiervan leren?
krachtenveldanalyse
hoe kijken influencers aan tegen je beleid of maatregel? wie geeft welke steun en kritiek en hoe maak je een stakeholderstrategie?
discoursanalyse
in welke woorden praten inwoners over je (beleid)? hoe kun je hier met toekomstige kernboodschappen rekening mee houden?
tamtam
wat is het beeld over beleid, communicatie en bestuur in de afgelopen 24 uur? hoe zorg je dat de TamTam voor de organisatie een sturingsinstrument wordt?
maand-/kwartanalyse
wat is het beeld over beleid en organisatie in de afgelopen maand/kwartaal? hoe voer je het gesprek over prioriteiten komende maand/kwartaal?
omgevingsanalyse
wat speelt er tijdens een crisis & issue in het ‘gouden uur’ en daarna? hoe vertaal je dit in informatievoorziening, betekenisgeving en schadebeperking?
reputatieanalyse
welke beeldvorming ‘plakt’ aan de bestuurder of de organisatie? wat kan een bestuur(der) hiermee doen in zijn verdere ontwikkeling?

Reputatiemanagement

Issuemanagement kijkt vooral naar issues die op een bepaald moment in de tijd voorkomen. Sommige issues zijn echter het gevolg van (slechte) reputatie. De reputatie van een organisatie of bestuurder wordt bepaald door heel veel zaken en gebeurtenissen samen. Merk je bijvoorbeeld dat een bestuurder steeds wordt afgebeeld als kil en niet betrokken, dan heeft dat te maken met zijn of haar reputatie. Door een reputatieanalyse te maken kom je erachter hoe het komt dat je bestuurder een bepaalde reputatie heeft en hoe je dat kunt ombuigen.

Start met een reputatieanalyse

Geef jouw organisatie en bestuur zicht op waar hij/zij staat in de ogen van de buitenwereld. In onze speciale cursus reputatiemanagement leren we je:

herkennen
wat het verschil is tussen identiteit, imago en reputatie
analyseren
hoe je het gewenste én het feitelijke leiderschapsprofiel analyseert
adviseren
hoe je hier het beste over adviseert

TamTams

TamTams zijn omgevingsanalyses die laten zien welke beelden en meningen de ronde doen over je organisatie, bestuurders en haar beleid. Anders dan issuemanagement of een reputatieanalyse is een TamTam niet eenmalig maar juist wekelijks of dagelijks. TamTams laten zien hoe boodschappen van de organisatie landen in de buitenwereld. Veel communicatieafdelingen maken TamTams om steeds weer een beeld te krijgen van wat er buiten leeft en wordt gezegd, om vervolgens proactiever te kunnen handelen.

Het belangrijk om niet alleen te luisteren naar wat er buiten gezegd wordt, maar vooral te kijken naar het sentiment. Is dat positief of negatief en waar wordt dat door beïnvloed. Je kunt in een tamtam precies zien wie er spreken en via welke kanalen er wordt gesproken. Door dit inzichtelijk te maken in een tamtam kun je gaan sturen door via je communicatieaanpak het beeld buiten te versterken of om te buigen.

Benieuwd hoe zo’n TamTam eruit ziet? Bekijk de voorbeelden van onze klanten. Ook iets voor jouw organisatie? Vorm een groep van maximaal acht deelnemers en laat de eendaagse cursus bij jullie in huis verzorgen.

Flitspeilingen

Een flitspeiling is een korte enquête die je binnen één week precies laat weten wat klanten denken over een bepaald beleid, project, product of dienstverleningskanaal. Deze informatie is natuurlijk cruciaal als je als organisatie wilt aansluiten bij je klanten. Wat voor peilingen zou je als organisatie kunnen doen?

prioriteiten-peiling
aan welke punten moet het college/bestuur eerst werken volgens de bevolking?
verkennende peiling
waar moet de overheid volgens de bevolking aan denken bij een nieuw beleid of nieuwe maatregel?
ideeëncompetitie-peiling
wat is het beste (inwoner)idee of initiatief?
knelpunten-peiling
waar doen zich knelpunten voor en wat kan er aan gedaan worden? Denk bijvoorbeeld aan verkeer en parkeerbeleid.
doelgroep-peiling
hoe wil een doelgroep betrokken worden? Handig als je bezig bent met jongerenparticipatie.
campagne-effect peiling
wordt het doel van de campagne gehaald? Werkt vaak met een 0-meting en 1-meting.
gedragsfactoren-peiling
wat beweegt mensen om (meer) gewenst gedrag te tonen? Je kunt dit inzetten om de opkomst te bevorderen tijdens verkiezingen.
reputatie-peiling
hoe bekend en gewaardeerd is onze organisatie of bestuur en wat kan beter?

Print media

Bij het maken van omgevingsanalyses wil je alle mogelijke informatie binnen krijgen om een duidelijk overzicht van de situatie te creëren. Hiervoor kun je naast online bronnen ook kranten en huis-aan-huis bladen gebruiken, die via MIG of ANP ingeladen worden in de online media monitor (OBI4wan). Alle nieuwsbronnen bij elkaar in één overzicht! Als je een evenement of thema analyseert, wil je natuurlijk niets over het hoofd zien. Inzicht hebben in zowel online als offline kanalen geeft je een goed overzicht en bespaart jou tijd.