Wij zetten ons in voor 100% tevredenheid en brengen je graag in contact met onze klanten. Klik op onderstaande buttons om te zien welke overheden we helpen.

Meer dan 200 aangesloten gemeenten

Daarnaast ondersteunen we SocialeMediaBuro bij de implementatie van OBI4wan bij diverse Belgische steden en gemeenten.

Aangesloten veiligheidsregio’s

Aangesloten waterschappen

Aangesloten provincies

66 overige organisaties die we helpen

veiligheidsketen

 • Brandweer Amsterdam-Amstelland
 • Brandweer Gooi en Vechtstreek
 • Brandweer Nederland
 • Brandweer Twente
 • Gemeenschappelijke Meldkamer Gelderland-Zuid
 • GGD Gelderland-Zuid
 • GGD Hart voor Brabant
 • GGD Hollands Noorden
 • GGD Hollands Midden
 • GGD Noord- en Oost-Gelderland
 • GGD Twente
 • GGD West-Brabant
 • GGD Zeeland
 • GHOR Midden- en West-Brabant
 • Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)
 • Veiligheids- en Gezondsheidsregio Gelderland-Midden
 • Veiligheidsregio Brabant-Noord
 • Veiligheidsregio Drenthe
 • Veiligheidsregio Flevoland
 • Veiligheidsregio Fryslân
 • Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
 • Veiligheidsregio Kennemerland
 • Veiligheidsregio Limburg-Noord
 • Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
 • Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord
 • Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
 • Veiligheidsregio Groningen
 • Veiligheidsregio Hollands Midden
 • Veiligheidsregio IJsselland
 • Veiligheidsregio Twente
 • Veiligheidsregio Utrecht
 • Veiligheidsregio Zeeland
 • Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 • Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
 • verschillende politie-eenheden in Nederland en politiezones in België
 • provincies

 • Provincie Drenthe
 • Provincie Gelderland
 • Provincie Fryslân
 • Provincie Limburg (België)
 • Provincie Utrecht
 • Provincie Zuid-Holland


 • waterschappen

 • Hoogheemraadschap van Delfland
 • Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Waterschap Aa en Maas
 • Waterschap De Dommel
 • Waterschap Hollandse Delta
 • Waterschap Noorderzijlvest
 • Waterschap Limburg
 • Waterschap Rijn en IJssel
 • Waterschap Scheldestromen
 • Waterschap Vechtstromen
 • Waterschap Zuiderzeeland
 • Wetterskip Fryslân
 • overige overheden & organisaties

 • Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
 • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
 • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 • Koninklijke Luchtmacht
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa)
 • li>Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

 • Waarderingskamer
 • Stichting Opvoeden.nl
 • Naktuinbouw
 • PWN Waterleidingsbedrijf
 • Werkzaak Rivierenland
 • SKSG
 • Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
 • Mercatus