In dit privacystatement lees je hoe HowAboutYou omgaat met de verwerking van persoonsgegevens. Wij scheiden in dit privacystatement twee zaken. Persoonsgegevens die wij vergaren via de online media monitor van OBI4wan en persoonsgegevens die wij via andere kanalen krijgen.

Persoonsgegevens die HowAboutYou via de online media monitor ontvangt

De online media monitor van OBI4wan verwerkt (inter)nationale berichten van openbare online media netwerken en privé berichten die wij via onze social media kanalen ontvangen. De bronnen waar de online media monitor deze persoonsgegevens vandaan haalt zijn sociale media (zoals Facebook en Twitter), nieuwssites, blogs en andere platformen waar gebruikers actief informatie delen op het internet. Onze klanten gebruiken deze openbare data voor hun eigen dienstverlening.

Deze online media berichten kunnen persoonsgegevens bevatten, waaronder een profielnaam, profielfoto, profieltekst en bio, auteurs locatie (indien ingeschakeld door de gebruiker) en de inhoud van berichten. Alle gegevens die HowAboutYou verzamelt zijn door gebruikers van sociale media duidelijk openbaar gemaakt via hun openbare profiel.

De online media monitor kan uiteraard geen berichten inzien die worden geplaatst in het afgeschermde profiel van een gebruiker, ook niet als deze vervolgens door een ander worden gedeeld. Klanten van HowAboutYou kunnen de online media monitor gebruiken om een groot aantal online kanalen in één keer te doorzoeken en statistieken op te stellen. Zo kunnen klanten van HowAboutYou bijvoorbeeld achterhalen wat er in het openbaar over hun beleid wordt geschreven. Wat vinden onze inwoners van het nieuwe centraal station? Hoe verloopt Koningsdag?

Doelen bij de verwerking

Wij verwerken deze persoonsgegevens om op een goede en effectieve wijze onze producten en diensten te leveren aan onze klanten. Dit houdt in dat wij persoonsgegevens verwerken voor de volgende doelen:

  1. het doorzoekbaar maken van openbare media;
  2. het bieden van diensten en producten aan onze klanten;
  3. het uitvoeren van trend- en statistische analyse;
  4. om onze websites, tools en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
  5. om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Verstrekking van persoonsgegevens

Voor het verwerken van persoonsgegevens kan HowAboutYou gebruik maken van andere dienstverleners. Deze dienstverleners zullen optreden als (sub)verwerker en de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van HowAboutYou verwerken. Met deze (sub)verwerkers sluiten wij een verwerkersovereenkomst.

Beveiliging

HowAboutYou heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en onrechtmatige verwerking tegen te gaan. OBI4wan, de ontwikkelaar van de online media monitor, heeft de certificering voor ISO 27001. Wij hebben ons ISO 27001 certificaat in augustus 2018 ontvangen.

Daarnaast voldoet de online media monitor vóór inwerkingstreding van de AVG aan de relevante eisen van de BIR/BIG/IBI/BIC/BIW. De keuze welke eisen wel of niet relevant zijn maken wij overigens niet zelf. Wij baseren ons hierbij op de selectie die een uitvoeringsorganisatie van de VNG heeft gemaakt, de informatiebeveiligingsdienst gemeenten specifiek voor SaaS.

Verzet, inzage, correctie en verwijdering persoonsgegevens

HowAboutYou bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. Bovendien verwijdert HowAboutYou de gegevens die door de gebruiker van een social media platform zelf worden verwijderd. Dit gebeurt op twee manieren: enerzijds doen we dit zodra wij een melding krijgen van het social media netwerk door middel van een ‘compliance stream’. Anderzijds, als dit niet door het netwerk wordt aangeboden, verwijderen wij het bericht zodra door ons te zien is dat het initiële bericht is verwijderd op het social media platform. Dit gebeurt op het moment dat wij, indien toegestaan door het social media platform, het bericht opnieuw proberen op te halen.

Je kunt jouw persoonsgegevens laten corrigeren of laten verwijderen. Neem daarvoor contact met Ellemijn op.

Persoonsgegevens die HowAboutYou zelf verzamelt via andere kanalen<

Om onze dienstverlening te optimaliseren slaan wij de persoonsgegevens op van mensen die ons een e-mail sturen of bellen. Hierbij kun je denken aan het e-mailadres, het telefoonnummer en de voor- en achternaam. Dit doen wij om later makkelijk te achterhalen of er al eerder contact met iemand is geweest, waarover het contact ging en met wie van HowAboutYou de persoon contact heeft gehad. Soms voegen wij daar openbare informatie aan toe zoals het openbare Linkedin profiel. Dat is handig want dan kunnen we je later makkelijk herkennen als we een afspraak hebben. Wij gebruiken deze persoonsgegevens alleen voor onze huidige dienstverlening en niet voor salesdoeleinden.

Privacyvriendelijk gebruik Google Analytics

HowAboutYou gebruikt voor het bijhouden van onze websitestatistieken enkel Google Analytics. Dit doen we op een privacyvriendelijke manier die in lijn is met de Europese regels die daarvoor gelden. HowAboutYou:

  • gebruikt Google Analytics-cookies;
  • heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
  • heeft het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
  • heeft ‘gegevens delen’ uitgezet;
  • maakt geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Wijzigen van het privacystatement

HowAboutYou kan dit privacystatement aanpassen. Wij raden u aan dit privacystatement regelmatig te bekijken.

Dit privacystatement is voor het laatst gewijzigd op 21 augustus 2018.